Vårt Pilgrimsliv i Södermöre pastorat är knutet till en led som passerar fyra kyrkor, Hagby, Voxtorp, Arby och Mortorps kyrka. I deras geofrafiska upptagningsområde ligger en av Sveriges äldre pilgrims- och vandringsleder. Denna gamla vandrings- och pilgrimsled tar dig från de gamla hamnarna vid Östersjön till offer- och marknadsplatser i Växjö, Vadstena och Skara. Nämnas här skall pilgrimsleden mellan Nidarosdomen i Thronheim - Jakobs gravkyrka i Santigo de compostella eller till Petruskyrkan i Rom, kanske rent av till grav och uppståndelsekyrkan i Jerusalem. Platser som vid Sveriges bildande var mycket betydelsefulla för vårt område i Södermöre.

Östra Sigfridsleden är drygt 30 km lång. Denna Pilgrims-/ vandringsled kan med fördel delas upp på flera vandringstillfällen med olika start och mål. I broschyr eller på informationstavla finns de historiska platser man vandrar förbi utmärkta och beskrivna.

Kalender

AUG
24

24 aug 14:00 - 16:00

AUG
28

28 aug 09:00 - 11:00

AUG
31

31 aug 14:00 - 16:00