Vårt Pilgrimsliv i Södermöre pastorat är knutet till en led som passerar fyra kyrkor, Hagby, Voxtorp, Arby och Mortorps kyrka. I deras geografiska upptagningsområde ligger en av Sveriges äldre pilgrims- och vandringsleder. Denna gamla vandrings- och pilgrimsled tar dig från de gamla hamnarna vid Östersjön till offer- och marknadsplatser i Växjö, Vadstena och Skara. Nämnas här skall pilgrimsleden mellan Nidarosdomen i Thronheim - Jakobs gravkyrka i Santigo de compostella eller till Petruskyrkan i Rom, kanske rent av till grav- och uppståndelsekyrkan i Jerusalem. Platser som vid Sveriges bildande var mycket betydelsefulla för vårt område i Södermöre.

Östra Sigfridsleden är drygt 30 km lång. Denna Pilgrims-/ vandringsled kan med fördel delas upp på flera vandringstillfällen med olika start och mål. I broschyr eller på informationstavla finns de historiska platser man vandrar förbi utmärkta och beskrivna.

Pass och pilgrimsstämplar finns i respektive kyrka man passerar längs leden. Med alla etapper stämplade kan man vid söndagsgudstjänst i Hagby kyrka erhålla särskild stämpel för hela leden.

Kalender

13 juli
08:30 Pilgrimsvandring med lunch och föreläsning
10 juli
11:00 Sommarkyrka
13 juli
14:00 Storguidning Hagby kyrka
17 juli
11:00 Sommarkyrka
17 juli
11:00 Sommarkyrka