S:t Sigfrid byggde kyrkobyggnader och döpte folk i öppna vattendrag eller vattenkällor. Här fanns den vattenkälla där Sigfrid döpte de första i Hagby. Den vattenkällan var öppen fram till i mitten av 1930-talet. Idag kan man se den med flera brunnslock och den används till bevattning till exempel som brandpost. Helige Laurentius är skyddshelgon för brandmännen.

Andra frågan att bära med sig under vandringen

Biskop Fredrik Modéus, 15 februari 2020