Dopkälla till Laurentius kapell

vv

Andra frågan att bära med sig under vandringen

Biskop Fredrik Modéus, 15 februari 2020