Välkomna till Glömminge!

Ni har kommit till kulturens vagga i denna bygd. Namnet Glömminge är det äldsta i området. Det kommer av ett gammalt fornnordiskt ord som synes betyda ”där det kröker”. (Jfr. med den krokiga norska älven Glomma). Vid Glömminge på Öland gör landborgen en krök. Här är det Hagbyån som gör en stor böj.

Här på sluttningarna emot Hagbyån hade bronsåldersfolket sina boplatser. På de saftiga ängarna betade deras boskap och på höjderna längre norrut i byn finner man deras gravrösen. Här finns älvkvarnsstenar och Kalmar kommuns enda hällristning, som anses varit ett religiöst centrum.