Hällristningen

Välkomna till Glömminge!

Ni har kommit till kulturens vagga i denna bygd. Namnet Glömminge är det äldsta i området. Det kommer av ett gammalt fornnordiskt ord som synes betyda ”där det kröker”. (Jfr. med den krokiga norska älven Glomma). Vid Glömminge på Öland gör landborgen en krök. Här är det Hagbyån som gör en stor böj.

Här på sluttningarna emot Hagbyån hade bronsåldersfolket sina boplatser. På de saftiga ängarna betade deras boskap och på höjderna längre norrut i byn finner man deras gravrösen. Här finns älvkvarnsstenar och Kalmar kommuns enda hällristning, som anses varit ett religiöst centrum.

Hällristningen

På åkern en bit väster om vägen finns en sten som rymmer Kalmar kommuns enda hällristning. Den är anfrätt av tidens tand, men ännu för 30 år sedan kunde man här tydligt se fem skeppsliknande figurer med rigg. Några av dem framträder klart ännu.