Halltorp kyrka

Under 1100-talets sista årtionde hade en kyrka börjat byggas i Halltorp. Arbetet synes ha fortskridit långsamt och utfördes med väl tuktad sten. Så hände något, arbetet avbröts. En ny byggherre tillträdde och uppförde kring 1210 av grövre sten i rask takt en kyrkoborg i fyra våningar med markvåning, kyrkovåning, förrådsvåning och skyttevåning. Byggnaden hade torn både i öster och väster. Den enda ingången fanns på södra väggen tre meter över marken. Inträdet måste ha skett på en trappa som kunde dras in vid krislägen. Det var hårda tider! En kraftig stenpelare mitt i kyrkan bar upp stenvalven i taket. Västtornet hade fyra våningar ovanpå källaren.

Vid 1400-talets mitt hade det blivit lugnare tider och kyrkoborgen ombyggdes till en normal kyrka. Stenpelaren mitt i kyrkan, stenvalvstaket och de bägge tornen revs. Kyrkan utvidgades och nytt kor byggdes i öster. Ett innertak av trä byggdes över kyrkorummet.

På 1790-talet utvidgades kyrkan till nuvarande storlek. Väggarnas murar nedrevs c:a två meter och ny ingång togs upp i väster. Wärnanäskoret byggdes.

De första åren på 1950-talet renoverades kyrkan igen. Putsen på utsidan knackades bort och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Och – då upptäcktes under golvet en helt bortglömd källare under hela det ursprungliga kyrkorummet fylld med gammalt nerrivet byggnads-material! 2.500 medeltida fynd gjordes. Det märkligaste var en koppardosa innehållande kopior av fyra biskopars sigillstampar, biskoparna i Linköping, Lund, Roskilde och Odense, med gemensam ämbetstid kring 1245. Varför låg de där! Källarvåningen i Halltorps kyrka räknas som en av landets allra märkligaste! 2002-2003 tillbyggdes trapphus med handikapphiss vid den ursprungliga ingången.

Under 1100-talets sista årtionde hade en kyrka börjat byggas i Halltorp. Förmodligen var det bygdens herreman som byggde den intill sin gård. Arbetet synes ha fortskridit långsamt och utfördes med väl tuktad sten. Måtten har kunnat fastställas till den själländska alnen utförandet liknar kyrkans i Odense på Fyn. Så hände något, arbetet avbröts. En ny byggherre tillträdde och uppförde kring 1210 av grövre sten i rask takt en kyrkoborg i fyra våningar med markvåning, kyrkovåning, förrådsvåning och skyttevåning. Byggnaden hade torn både i öster och väster. Den enda ingången fanns på södra väggen tre meter över marken. Inträdet måste ha skett på en trappa som kunde dras in vid krislägen. En kraftig stenpelare mitt i kyrkan bar upp stenvalven i taket. Västtornet hade fyra våningar ovanpå källaren. En balk i källartaket har genom dendrokronologisk undersökning konstaterats vara huggen sommaren 1209, vilket fastställer byggtiden. Det var hårda tider och en borg behövdes! Upprepade anfall av hedniska vikingar från andra sidan Östersjön inträffade i det tidsskedet.

Vid 1400-talets mitt hade det blivit lugnare tider och kyrkoborgen ombyggdes till en normal kyrka. Stenpelaren mitt i kyrkan, stenvalvstaket och östtornet revs. Det västra kan ha stått ännu en tid. Kyrkan förlängdes och nytt kor byggdes i öster. Ett innertak av trä byggdes över kyrkorummet.

På 1790-talet utvidgades kyrkan till nuvarande storlek. Väggarnas murar nedrevs c:a två meter och ny ingång togs upp i väster. Wärnanäskoret byggdes. Den drivande kraften för ombyggnaden var Wärnanäs nye ägare Carl Råberg- Mannerskantz. Under byggtiden inträffade en svår olycka, delar av den nya östra gaveln rasade när stämparna slogs loss och murarmästaren Seboldt omkom.

De första åren på 1950-talet renoverades kyrkan igen. Putsen på utsidan knackades bort och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Och – då upptäcktes under golvet en helt bortglömd källare under hela det ursprungliga kyrkorummet fylld med gammalt nerrivet byggnads¬material! 2.500 medeltida fynd gjordes, bl.a. 500 mynt. Det märkligaste var ändå en koppardosa innehållande kopior av fyra biskopars sigillstampar, biskoparna Laurentius i Linköping, Ufo i Lund, Nicholaus i Roskilde och Iwarus i Odense, med gemensam tjänstetid kring 1245. Varför låg de där!

Källarvåningen i Halltorps kyrka räknas som en av landets allra märkligaste! Det är en stor upplevelse att komma ner där och möta medeltiden.

2002-2003 tillbyggdes trapphus med handikapphiss vid den ursprungliga ingången.