Pilgrimsdag
Söndag, 05 November 2023, 13:00 - 16:00
Träffar : 329
13:00 Pilgrimsmässa Voxtorp kyrka
Därefter predikovandring till Sigfridshamn med avslutande Pilgrimsandakt och enkel förtäring. 
Präst: Ove Carlsson Musiker: Kim Eriksen Orgelelever medverkar i gudstjänsten.