Pilgrimsvandring med lunch och föreläsning
Lördag, 06 Juli 2024, 08:30 - 14:00
Träffar : 200
Vi vandrar mellan Kulltorp-Hagby via Arby
Middagsbön 12:00
Lunch i Hagby församlingshem 12:15
Mat från Påryds Lantcafe, pris: 60 kr
Anmäl senast kl. 12 dagen innan till expeditionen, 0480-770 400
Föreläsning om Runor 13:00 Hagby kyrka
Henrik Williams, professor i runologi vid Uppsala universitet
Talar om våra lokala runstenar och ger utblickar mot övrigai Kalmar kommun