Klostret

Området omkring dig där du nu står var bebott under medeltiden. Särskilt utmärkande var platser nära vadställen i Hagbyån och idag är några dessa vadställen bro bebyggda. Arby by bär särskilt fram sitt namn utifrån sin plats. Ar betyder vatten och således betyder Arby helt enkelt byn vid vattnet.

Betydelsefulla byar av detta slag var viktiga för kristendomens växande och för en stabilitet i hennes organisation. Under 900-talets slut och de första 30 in på 1000-talet verkade provinsbiskopen Thurgut i detta område. Här på backen med den röda träladan och enligt den muntliga traditionen fanns ett Gästgiveri, ett klosterhärbärge som lydde under biskop Thurguts ledning. Gästgiveriet drevs av ett kloster och den mest troliga är Benediktinorden och kanske senare Cisterciens orden. Den första kyrkliga byggnaden utmed östra Sigfridsleden är  således troligen gästgiveriet/klosterhärbärget  och Arby kyrka. Utifrån den numera i folkmun s.k.s klosterbacken utgick kyrkliga processioner med bäraltare till Arby kyrka långt in på slutet av medeltiden.