200 meter österut står till vänster om vägen en minnessten Kulltorps exercisplats. Här vapenövades åren 1844 till 1883, i 40 års tid, beväringarna från Norra och Södra Möre, samt Öland, som utgjorde fyra kompanier ur Kalmar regemente. Vanligtvis hölls här två möten under sommaren. Beväringarna, som vid varje möte utgjorde 600-700 man, var jämte sitt närmaste befäl förlagda i 63 halmtäckta hyddor som stod i rader på den härifrån sett närmaste delen av slätten. Här exercerades, marscherades och hölls skjutövningar.

Varje utbildningsmöte varade i 14 dagar.

Befälhavaren, majoren, residerade under mötena i den gula mangårdsbyggnaden som ännu står t.h. om vägen längre bort.