Några hundra meter öster om vägen här ligger bygdens största bronsåldersröse, i folkmun kallad ”Landshövdingehögen”. Den är 35 meter i diameter. Omedelbart bakom husen väster om vägen finns ytterligare en stor hög benämnd ”Brandenburg”.

I övrigt finns inom Voxtorps socken ytterligare 5-6 verkligt stora bronsåldersrösen. De anses ha kommit till under bronsålderns tidigaste århundraden på 1400-1300-talen före Kristus, då en ny härskarklass etablerade sig. De är förutom gravrösen en manifestation av makt och herravälde.