Laurentius kapell med sin kyrkogård och naturliga dopkälla

Biskop S:t Sigfrid mission om Jesus Kristus visade sig genom flertalet av hans personligt byggda kyrkobyggnader och de naturliga källor han använde för dop. Detta vittnar om en förkunnelse där lovsång, bön, Herrens måltid och dopet stod i centrum. Här vid Bjursnäs bron fanns båda verksamma ända till 1541 då kung Gustav Wasa beslutade att riva Laurentii kapell med tillhörande kyrkogård och dopkälla. Denna händelse med flera ledde till uppror vid Voxtorps prästgård och som idag går under namnet Nils Dackes uppror.

Grunden till Laurentii kapell finns kvar och är 11.4 * 6,6 meter medan den naturliga dopkällan igensattes med brunnsringar under mitten av 1930-talet. Den muntliga traditionen menar att Biskop S:t Sigfrid gav kapellet namnet Laurentius efter den helgon förklarade diakonen med samma namn och som var verksam i Rom under 250-talet. I Voxtorps rundkyrka ovan sakristia dörren finns Laurentius ärad med en träfigur från denna tid. Han har en penningpung i sin hand i denna bär han ut gåvor till de fattiga i Rom. Detta helgon var Skottland och Irland viktigaste helgon varifrån Biskop S:t Sigfrid kom, York eller Cork.