S:t Sigfrids dopkälla i Källebäck

Vid naturliga vatten källor uppstod inhemska religiöst andliga ritualer och kulter som kristendomens missionärer stannade vid och med hjälp av dessa lät de befolkningen kristnas vid källan genom dop.

Enligt traditionen är denna källa en av de flera i området naturliga källor som S:t Sigfrid använde sig av vid kristnandet av områdets boende. Socknen, källan och den närliggande bäck fick namnet efter helige Sigfrid.

Källan är i folkmun fortfarande känd som en livgivande källa och än idag vandrar folk hit för att dricka av detta grundvatten.

S:t Sigfrids hembygdsförening har renoverat källan och hängt en skopa vid källan för att vi skall kunna smaka på vattnet. Vi midsommar tid firas det en gudstjänst här till S:t Sigfrids ära.