Sveriges skyddshelgon Biskop S:t Sigfrid landsteg här i denna gamla hamn i Hagby å efter ett skeppsbrott året 1033/34. Den muntliga traditionen berättar att, "Biskop S:t Sigfrid i hamnens ljuvliga lund och i stor tacksamhet för sin mirakulösa räddning från havets djup, lovade Gud med bön, lovsång och med en Herrens måltid". Därav bär även hela området namnet Loverslund.

Utifrån detta hamnområde och med Biskop S:t Sigfrids energi börjar ett mycket medvetet kristnande av befolkningen i områden ända upp till dagens Växjö. Sigfrids hamn är början på den pilgrimsled som leder oss till Växjö stifts domkyrka och den väl kända päls och lädermarknad vilken under sin storhetstid inleddes med Seffremäss den 15 februari. Denna dag är även Växjö stifts förste Biskop, Smålands apostel S:t Sigfrids helgondag.

Sigfrids hamn 15 februari 2020

Biskop Fredrik Modéus blir rodd in till Sigfrids hamn

Mässa i Sigfrids hamn

 

Första frågan att bära med sig under vandringen

Biskop Fredrik Modéus, 15 februari 2020