Öster om vägen ligger här ligger ett stort stenblock som rymmer ett antal skålgropar, även kallade älvkvarnar. De anses ha använts för religiösa ritualer långt ner i bronsåldern då man offrade till gudar och andra väsen i dessa gropar. Längs Hagbyån genom Arby finns över 30-talet skålgropstenar. Den här har ovanligt stora gropar (5 cm), de allra flesta fanns på lossvittrade stenskivor som nu tyvärr är bortförda. I dungen i bortre ändan av detta stora fält finns invid Hagbyån en älvkvarnsten med hela 50-talet gropar.