Det gamla namnet var Älvkvarnstenar utifrån en romantisk bild om älvor som dansade runt stenarna vid midsommar och vid midvintersolståndet. Idag går dessa stenar under namnet skålgropsstenar och har kanske en annan funktion än den romantiska bild om älvor. Det finns flera teorier. De två som läggs fram som de starkaste är att groparna har använts för offer på något vis för att blidka de gudar som tillbads. Den andra teorin är att de har använts för hjälp för att bestämma årstider, månader och dagar för traditionella högtider eller sammankomster. Den sistnämnda teorin är väl knuten till Stonehedge i England. Från Sigfrids hamn till Mortorps kyrka finns över 20 skålgropsstenar. Denna finns precis vid Mortorps kyrka.