Församlingshemmet i Tvärskog byggdes till ungdomen för att de skulle ha en plats att samlas på. Det ligger i den gamla delen av Tvärskog, dvs söder om kalmarvägen.

1724 bestämdes det att gränsmärket Tvärskogs 5-stena-rör skulle sättas upp vid Slätbackavägen, den som nu kallas Mortorpsvägen, mittemot Tvärskogs Mek.Verkstad och Veterinärstationen.

Vid 5-stenaröret möts byarna Råsbäck, Tokabo, Fröstorp och Ölvingstorp, som alltså är delar av Tvärskog. Här fanns affär, slaktare, skomakare och andra hantverkare, men även gårdar och små stugor. I denna delen byggdes alltså en Ungdomslokal, troligen under 1920-talet. Här har spelats teater, det har hållits fester och danser och till och med baler. Det har också varit biograflokal.

På 1930-talet blev församlingen intresserad av lokalen och den inköptes till att bli församlingshem.

Efter invigning blev lokalen till stor nytta för församlingen. Här hade Ungdomskretsen sina möten, här var det söndagsskola, det blev församlingsaftnar och bibelstudie-grupper. Syföreningar hade försäljningar här. Lokalen användes också av Föreläsningsföreningen, det blev många intressanta föreläsningar. Några veckor emellanåt blev lokalen upptagen av vävstolar som nyttjades av flitiga väverskor. Det var också andra kurser t.e.x. knyppelkurser. Övervåningen i södra delen av byggnaden var uthyrd som bostad till en familj.

I den norra delen av byggnaden bedrevs skolköksundervisning under några perioder. Det var för både flickor och pojkar, som slutat sjunde klass i skolan. Skolköket var som fortsättningskurs till skolan och var för elever från alla byskolorna i församlingen. Även konfirmationsundervisning var förlagd hit, det var en till två gånger varje vecka under höst-vinter-vår-månaderna som konfirmanderna ”läste”. Längre fram hade Röda Korset sina arbetsmöten liksom sin försäljning här i Församlingshemmet. Här hölls passionspredikningar och under kyrkans renovering år 1988 var alla gudstjänsterna förlagda till församlingshemmet.

När järnvägen omkring år 1910 drogs genom Tvärskog växte bebyggelsen även på norra delen av samhället. Det blev affär även där och vid järnvägsstationen blev poststation och sparbank. Det fanns också mejeri och brandstation m. m. Även många bostadshus byggdes och samhället växte. Efter 50 år lades järnvägen ner och ersattes av den nya Kalmarvägen. Mycket annat har också försvunnit. Men vissa andra verksamheter har kommit i stället som tex Tvärskogs El, Gräv och schakt och Veterinärstationen. Det byggs alltjämt bostadshus i samhället, det finns också hyreslägenheter för både pensionärer och andra. Människor trivs att bo i Tvärskog. Det är ett lugnt och fint samhälle med ett aktivt föreningsliv.

Tvärskogs Träindustri är mycket viktig, liksom den nu 50-åriga skolan. Det finns även en Bygdegård i Tvärskog men dagtid är den upptagen som bespisningslokal för skolan. Byggfirman finns kvar och den är värdefull liksom Tvärskogs Mek.Verkstad där det även finns en bensinmack; vilket vi är väldigt glada för. Så har vi vårt fina Församlingshem, som församlingen så väl behöver för olika sammankomster, som minnesstunder, dopkalas, barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet m.m. Men det finns utrymme för mer verksamhet både för församlingens del, liksom det även finns möjligheter att hyra lokalen både av enskilda personer, företag och föreningar för att ha andra aktiviteter där.

Många uppgifter hämtade från Sven Nilssons böcker och berättelser.