Verksamheten på Östra Sigfridsleden bedrivs av Södermöre pastorat.