Torsdagar 8 juni-augusti

Samling vid Hagby kyrkas dörr
Vandringen startar kl. 10:00
Bibeltankar och pilgrimsandakt hålls under vandringen
Åter till Hagby kyrka kl. 12:00