Vi möts på pilgimsdagar under året

Föredrag hålles efter pilgrimsvandringen.

2023

Söndag 12 januari: Sigfridsdagen

Måndag 10 april: Annandag påsk

Lördag 24 juni: Midsommardagen

Söndag 5 november: Söndag efter alla helgons dag

Sidan uppdateras löpande