Vi möts på pilgimsdagar under året

Föredrag hålles efter pilgrimsvandringen.

Söndag 17 januari: Sigfridsdagen

Måndag 1 april: Annandag påsk

Pilgrimsvandringar varje lördag i juli kl. 08:30
6 juli: Kulltorp-Hagby via Arby
13 juli: xx-Hagby
20 juli: xx-Hagby
27 juli: xx-Hagby
Middagsbön 12:00
Lunch i Hagby församlingshem 12:15
Mat från Påryds Lantcafe, pris: 60 kr
Anmäl senast kl. 12 dagen innan till expeditionen, 0480-770 400

6-8 september: Vi går från Tvärskogs församlingshem till Sigfridshamn i Loverslund. För mer information och anmälan se www.sodermore.se

Sidan uppdateras löpande