Vi möts på pilgimsdagar under året

Föredrag hålles efter pilgrimsvandringen.

2023

Söndag 5 november: Söndag efter alla helgons dag
13:00 Pilgrimsmässa därefter predikovandring till Sigfrids hamn med avslutande Pilgrimsandakt och enkel förtäring. Präst: Ove Carlsson Musiker: Kim Eriksen Orgelelever medverkar i gudstjänsten.

2024

Söndag 17 januari: Sigfridsdagen

Måndag 1 april: Annandag påsk

Sidan uppdateras löpande

Vid Hagby kyrka

13:00 Gemensam start med sångstund 
13:15 Korv med bröd för alla 
Välj ett av spåren: 
13:30 Pilgrimsvandring till Sigfridshamn 
13:30 Pilgrimskyrkis med pyssel, lek och äventyr för barn och familj