Kyrkan i Voxtorp är liksom grannsocknen Hagbys en av Sveriges nio rundkyrkor. Den är byggd under 1200-talets förra del, sannolikt som gårdskyrka vid en större tidigmedeltida egendom. Traditionen säger, att den byggdes av en kvinna som hette Lona (Ilona) för att hon skulle slippa gå till den kyrka i Halltorp som herrskapet där byggt på sin gård.

Ursprungligen var kyrkan en våning högre. En kraftig stenpelare bar upp ett stenvalvstak och ovanpå detta fanns en skyttevåning.

På 1400-talet byggdes ett nytt fyrkantigt kor, sakristia och ett vapenhus vid den nuvarande ingången.

1667 rasade stenvalvet i taket ner. Detta blev inledningen till en stor ombyggnation. Mittpelaren bröts ner, skyttevåningen revs och ett platt trätak lades in.

På 1890-talet gjordes en ny ombyggnad. Nytt vapenhus uppfördes i väster, träinnertaket ersattes med en gipskupol med målningar av Karlskronakonstnären Jacob Silvén.

Efter ett åsknedslag 1958 som fullständigt demolerade läktare och bänkar fick kyrkan sin nuvarande inredning.

Exklusiva inventarier: Pilgrimssnäcka, funnen i grav under kyrkan, ger bevis för att församlingsbo gjort pilgrimsvandring till Santiago de Compostella i Spanien. Tre träfigurer, en föreställande S:t Olof, den norske martyrkonungen, en annan S:t Petrus med nycklarna och den tredje som sannolikt skall vara S:t Laurentius. De har förmodligen en gång varit placerade på ett altarskåp från medeltiden. Väggmålning föreställande en riddare med svärd anses vara från 1400-talet. Konsegrationskorsen anses vara från kyrkans första invigning.

Voxtorps kyrka 1870-tal

Kyrkan i Voxtorp är liksom grannsocknen Hagbys en av Sveriges nio rundkyrkor. Den är byggd under 1200-talets förra del, sannolikt som gårdskyrka vid en större tidigmedeltida egendom. Traditionen säger, att den byggdes av en kvinna som hette Lona (Ilona) för att hon skulle slippa gå till den kyrka i Halltorp som herrskapet där byggt på sin gård. I Broby by, den by kyrkan ligger, fanns fortfarande vid medeltidens slut en huvudgård som var centrum för ett större godskomplex. I ett arvskifte 1406 efter den tyske riddaren Johan Ummereise och hans svenska fru Bengta Glysingsdotter fanns under huvudgården 20 gårdar i Voxtorp och ytterligare 20 i södra Söderåkra och Vissefjärda socknar. Ummereise hade kommit in i landet under Albrekt av Mecklemburgs dagar, Bengta var dotter till riksrådet Puke Glysing på Påbonäs borg i Söderåkra, en av bygdens stora jordägare. Gårdarna hade säkerligen en gång varit hennes arv.

Ursprungligen var kyrkan en våning högre. En kraftig stenpelare, fem meter i diameter, bar upp ett tunnvalvstak och ovanpå detta fanns en skyttevåning. Under tunnvalvstaket fanns förmodligen en låg förrådsvåning. Kyrkorummet har inte varit stort, mellan stenpelaren i mitten och ytterväggarna har det varit tre meter. Starkt byggd. Det finns anspelningar om att byggnaden innan den gjordes om till kyrka var en borg.

På 1400-talet byggdes ett nytt fyrkantigt kor, sakristia och ett vapenhus vid den nuvarande ingången. 1667 rasade stenvalvet i taket ner. Detta blev inledningen till en stor ombyggnation. Mittpelaren bröts ner, skyttevåningen revs och ett platt trätak lades in. På 1890-talet gjordes en ny ombyggnad. Det gamla vapenhuset togs bort och ett nytt uppfördes i väster, träinnertaket ersattes med en gipskupol med målningar av Karlskronakonstnären I.J. Efter ett åsknedslag 1958 som fullständigt demolerade läktare och bänkar fick kyrkan sin nuvarande inredning. Den tidigare mittgången slopades och de nya kyrkbänkarna byggdes över hela kyrkans centrum.

Exklusiva inventarier: Pilgrimssnäcka, funnen i grav under kyrkan, ger bevis för att församlingsbo gjort pilgrimsvandring till S:t Jacobs grav i Santiago de Compostella i Spanien. Tre träfigurer, en föreställande S:t Olof, den norske martyrkonungen, en annan S:t Petrus med nycklarna och den tredje som sannolikt skall vara S:t Laurentius. De har förmodligen en gång varit placerade på ett altarskåp från medeltiden. Väggmålning föreställande en riddare med svärd anses vara från 1400-talet.

Voxtorps socken består av byarna Igelösa, Bjursnäs, Broby, Voxtorp och Nanntorp. Socknen har sedan Gustaf Wasas tid varit annexförsamling till Halltorp med kyrkoherde i Halltorp och komminister i Voxtorp. Komministraturen indrogs 1920. 2010 bildades Halltorp-Voxtorps församling.

Kyrkan idag

Mer om kyrkan finns på www.sodermore.se.